Moje konto Moje konto

Bezpieczeństwo zakupów

Informacje wstępne
Jako firma M-HURT dbamy o prawo użytkowników serwisu do prywatności. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Przeglądając ofertę sklepu ProfiCentrum.pl, szukając informacji bądź zamawiając towar na stronie www.ProfiCentrum.pljednocześnie akceptujesz zasady zawarte w regulaminie znajdującym się na naszej stronie. 

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów - użytkowników sklepu ProfiCentrum.pl.

Rejestracja 
Rejestracja w sklepie ProfiCentrum.pl nie jest konieczna do dokonania zakupów, lecz umożliwia użytkownikowi użycie dodatkowych opcji oraz korzystanie z rabatów i specjalnych ofert. 

Dane osobowe
Dane które należy podać w formularzu rejestracyjnych, czyli między innymi: imię, nazwisko, telefon i adres potrzebne są do składania zamówień na ProfiCentrum.pl. 
Każdy użytkownik, który założył konto w sklepie ProfiCentrum.pl, może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych. Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Klient będzie musiał je założyć podając ponownie wszystkie potrzebne dane.

Ochrona danych osobowych

Każdy użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego i/lub kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, i//lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych (np. Facebook, Twitter) nieadministrowanych przez Sprzedająćego, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Sprzedający informuje także, że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Firma M-HURT-właściciel sklepu ProfiCentrum.pl dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności.
Nie udostępniamy żadnych danych osobom trzecim.