Klucz dynamometryczny elektron. 1/2' 10-200Nm P+L +certyfikat Jonnesway

1 225,01 zł Brutto
JONNESWAY
Indeks: T24200
2 kg
Dostępny od ręki

Profesjonalny klucz dynamometryczny elektroniczny marki Jonnesway

Dokładność: w prawo ±2%, w lewo ±3%
Jednostki: Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm
Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA
Pamięć: 50 ostatnich pomiarów
Klucze są przystosowane do dokręcania śrub z gwintem lewym lub prawym.
Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji wykonane zgodnie z PN-ISO 6789 na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym.
Opakowanie: kaseta plastikowa

1. Główka z grzechotką

2. Przełącznik kierunku
3. Wyświetlacz LCD
4. Brzęczyk
5. Gniazdo serwisowe11. Diody LED
6. Przyciski
7. Gniazdo baterii
8. Zaślepka gniazda baterii
9. Trzpień
10. Rączka
12. Wyświetlacz momentu
13. Wyświetlacz ustawienia pamięci
14. Wyświetlacz jednostek
15. Wskaźnik trybu pracy
16. Przycisk włączania i kasowania
17. Przycisk wyboru ustawienia pamięci
18. Przycisk wyboru jednostek oraz
trybu pracy
19. Przyciski zmiany wartości

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Po ustawieniu parametrów urządzenia można przystąpić do pracy. Do klucza należy założyć nasadkę ½” i przystąpić do operacji dokręcania śruby. Siła powinna być zwiększana jednostajnie, miarowo, przy czym należy uważnie obserwować wyświetlacz LCD. Po osiągnięciu 80% zadanego momentu rozpoczyna się sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna. Krótkie dźwięki i diody LED sygnalizują zbliżanie się momentu do wartości nastawionej. Im bliżej żądanej wartości tym częstotliwość sygnalizacji i ilość świecących diod narasta, aby po osiągnięciu żądanej wartości przejść w sygnał ciągły i zapalenie wszystkich diod. W tym momencie należy przerwać dokręcanie, ponieważ dalsze dokręcanie może spowodować uszkodzenie śruby, gwintu lub dokręcanego elementu.
Uwaga: wyświetlenie komunikatu "Er 0" oznacza, że osiągnięty moment przekroczył o 10% maksymalny moment klucza.

PAMIĘĆ WYKONANYCH POMIARÓW
Zapamiętywanie wyników
Uwaga: funkcja dostępna tylko w trybie wyświetlania wartości maksymalnego osiągniętego momentu (P).
Po osiągnięciu maksymalnego momentu na wyświetlaczu prezentowana jest jego wartość. Używając przycisku [M] można zapisać do 50 wartości. Zapis potwierdzany jest wyświetleniem komunikatu "rEC". Wyświetlenie komunikatu "FuII" oznacza, że pamięć urządzenia jest pełna. Konieczne jest usunięcie zapisanych wyników opisane w dalszej części instrukcji.
Przeglądanie wyników
Aby przejrzeć zapamiętane wyniki należy przytrzymać [U/S], a po usłyszeniu sygnalizacji dźwiękowej przycisk należy zwolnić i krótko wcisnąć ponownie. Wyświetlona zostanie ostatnio zapisana wartość naprzemiennie z jej numerem porządkowym. Używając przycisków [˄] i [˅] można przeglądać kolejno zapisane wartości.
Wyświetlaną wartość można skasować naciskając przycisk [C]. Po wyświetleniu komunikatu "no?" należy potwierdzić usunięcie wciskając ponownie [C] lub anulować wciskając [U/S]. Usunięcie sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu "deL" .
Aby powrócić z przeglądania wyników do trybu pracy należy trzykrotnie wcisnąć [U/S].
Kasowanie wszystkich wyników
Aby usunąć wszystkie zapamiętane wyniki należy przytrzymać [U/S], a po usłyszeniu sygnalizacji dźwiękowej przycisk należy zwolnić i dwukrotnie wcisnąć ponownie. Wyświetlony zostanie komunikat "ClrR". Po wyświetleniu komunikatu "no?" należy potwierdzić usunięcie wciskając ponownie [C] lub anulować wciskając [U/S]. Usunięcie sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu "deL".
Po usunięciu wszystkich wyników należy wcisnąć jednokrotnie przycisk [U/S] aby powrócić do trybu pracy.
UWAGA:
1. Przeciążenie klucza może spowodować utratę dokładności lub jego uszkodzenie
2. Nie rzucać ani nie upuszczać klucza.
3. Nie pozostawiać klucza narażonego na wysokie temperatury lub wysoką wilgotność.
4. Nie używać żadnych rozpuszczalników do czyszczenia klucza.
5. Nie umieszczać klucza w pobliżu źródła mocnego pola magnetycznego


Marka Jonnesway gwarantuje solidne i precyzyjne wykonanie produktu.
Jakość nieporównywalna z żadnym tańszym zamiennikiem.