Moje konto Moje konto

Gwarancja / Reklamacja

Informacje wstępne:
Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze.
Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody i pozostawienia Państwu jego kopii oraz o niezwłoczny kontakt telefoniczny z naszą obsługą (tel.: 885 550 560, 885 550 566).
Spisanie protokołu powinno nastąpić w dniu otrzymania dostawy.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w naszej firmie. Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.


Gwarancja
Wszystkie produkty w sklepie www.ProfiCentrum.pl posiadają gwarancję.

Gwarancji mogą udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej
lub opisie produktu na stronie www.ProfiCentrum.pl.
Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od sprzedawcy (najlepiej paragon lub faktura zakupu).

Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu rękojmi.
W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: profi@m-hurt.pl lub w formie pisemnej na adres: M-HURT , 48-130 Kietrz ul. Nadbrzeżna 20
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez sprzedawcę, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez sprzedawcę.
Sprzedawca może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie sprzedawcy.
Jeżeli sprzedawca otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.


Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia narzędzi oraz uszkodzeń
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub brakiem konserwacji
narzędzi. Szczególnie dotyczy to nadmiernego obciążania narzędzi,
stosowania narzędzi udarowych do kluczy przeznaczonych do pracy ręcznej,
niewystarczające smarowanie gwintów śrub itp.
Ze względu na specyficzne warunki pracy, gwarancji nie podlegają następujące grupy narzędzi:
- Końcówki typu bit (zwykłe i udarowe)
- Klucze typu: TORX, AMPUL, SPLINE oraz RIBE (zwykłe i udarowe)
- Wkrętaki, jeżeli charakter uszkodzeń wskazuje na niewłaściwy dobór
do rodzaju śruby, nadmierne obciążenie lub pracę jako dźwignie,
przecinaki itp.
- Redukcje oraz adaptery zmniejszające (zwykłe i udarowe): 3/8”x1/4”; 1/2”x3/8”; 3/4"x1/2”; 1”x3/4”; 1-1/2”x1”.
- Przedłużki uchylne „WOBBLE” 1/4”, 3/8”, 1/2”.

Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres:
M-HURT, 48-130 Kietrz ul. Nadbrzeżna 20.

Reklamacje:
Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
1.Reklamowanie towaru u sprzedawcy, którym jest firma M-HURT.
Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@m-hurt.pl lub drogą pocztową na adres firmy M-HURT ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz.
2.Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u podmiotu udzielającego gwarancji, a firma M-HURT jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
- oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres wskazany przez naszych konsultantów. Istnieje możliwość skorzystania ze środków transportu sprzedającego,- w takim przypadku odbiór reklamowanego towaru od Klienta do firmy M-HURT lub do innego punktu reklamacyjnego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana bądź oddalona przez producenta.
W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi kosztów związanych z usługą transportową (powrotną).


Magazynowanie i odbiór urządzenia z serwisu:

W przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia do serwisu, firma M-HURT będzie naliczała koszty magazynowania w wysokości 2 PLN netto za każdy dzień, a po 6 miesiącach magazynowania urządzenie zostanie przekazane do utylizacji. Po tym okresie firma M-HURT nie podosi odpowiedzialności finansowej za utracone w ten sposób mienie.


Pragniemy poinformować, iż mogą zdarzyć się sytuacje, gdy w tym samym czasie klienci mają w koszyku zakupowym ten sam produkt, który jest na magazynie w ograniczonej ilości sztuk. W takim przypadku nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie zamówienia. Wynika to z faktu, iż baza produktowa aktualizuje się co kilka godzin. W takich sytuacjach nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i uzgodni procedurę działania – ustali kiedy, może zostać zrealizowane zamówienie; pomoże dobrać zamiennik; ewentualnie anuluje zamówienie.
Z góry przepraszamy za możliwe utrudnienia.