Ściągacz hydrauliczny kpl. zestaw ściągaczy Jonnesway

JONNESWAY
Indeks:AE310002
4.000000 kg
849,00 zł
Brutto
Towar czasowo niedostępny


Zesatw profesjonalnych ściagaczy Jonnesway
Zawartość zesatwu:
Ściągacz hydrauliczny. Kpl. uchwytów i łap do ściągacza (2-ramiennego i 3-ramiennego) - długość łap 4", 6", 8". Kpl. przedłużek. Odklejacz do łożysk 75-105 mm.

Całośc w solidnej walizie.

1. Zastosowanie
W skład zestawu wchodzi ściągacz oraz odklejacz z kutej stali. Wszystkie elementy
działają z 10-cio tonowym siłownikiem. Urządzenia stosuje się do ściągania łożysk, kół
pasowych, kół zębatych, wałków i innych zaklinowanych części i akcesoria używanych w
mechanice.

2. Instrukcja obsługi
UWAGA: Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję, a w czasie pracy z
urządzeniem używać odzieży ochronnej oczu twarzy i rąk.
2.1 Upewnić się, że przedmiot, który chcemy ściągnąć jest założony przez wciśnięcie
(równolegle lub stożkowo).
2.2 Złożyć odpowiedni ściągacz (rys.1) i wkręcić uchwyt, tak aby przetyczka (B) była około
80 mm (3”) powyżej siłownika (rys.3).
2.3 Dopasować łapy ściągacza do zdejmowanego elementu. Następnie dokręcić siłownik wraz
z adapterem (8013) na jego końcu do wałka na którym osadzony jest zdejmowany
element. Jeżeli zachodzi konieczność, można użyć przedłużki (8014 lub 8015).
2.4 Aby ściągnąć element z wałka należy obracać ręcznie uchwyt zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
2.5 Nie wkręcać uchwytu bliżej niż 25 mm (1”) do siłownika (rys.2). Jeżeli potrzebny jest
dodatkowy ruch należy wykręcić uchwyt na wysokość 80 mm, wkręcić siłownik aby
adapter znowu zetkną się z wałkiem i ponownie wkręcać uchwyt, aż element zostanie
ściągnięty.
WAŻNE: Maksymalne bezpieczne obciążenie ściągacza może byś osiągnięte tylko
ręcznie. Używanie dodatkowych narzędzi lub dźwigni na przetyczce w celu
zwiększenia nacisku może doprowadzić do wystąpienia urazów i spowodować
uszkodzenie ściągacza. Niewłaściwe użytkowanie jest podstawą do
unieważnienia gwarancji.
Jeżeli mimo użycia maksymalnej siły, element nie schodzi NIE WOLNO uderzać w
niego ani w ściągacz w celu poluzowania. Może to doprowadzić do wystąpienia urazu i
uszkodzenia ściągacza bądź elementu. W takim przypadku należy użyć ściągacza o większym
nacisku.

3. Konserwacja
3.1 Wszystkie elementy zestawu musza być czyste i lekko naoliwione. Gwinty muszą być
oczyszczone z drobnych zanieczyszczeń (piasek, opiłki), a siłownik należy regularnie
smarować.
3.2 Tłok siłownika powinien wysuwać się na ½ cala (15mm). W przypadku, gdy wysunięcie
tłoka nie jest wystarczające lub wcale nie daje się go wysunąć, oznacza to, że w siłowniku
jest za mało oleju. Należy wtedy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
3.3 Zmiana oleju i uszczelniaczy w siłowniku.
UWAGA: Podczas konserwacji siłownika należy używać odzieży ochronnej twarzy oczu
i rąk.
3.3.1 W celu rozebrania siłownika należy odkręcić nakrętkę (2) (rys.3) za pomocą za
pomocą szczypiec (jeżeli zachodzi potrzeba przytrzymania siłownika w imadle
należy zabezpieczyć go przed uszkodzeniem). Odkręcać przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Ostrzeżenie: Na nakrętkę naciska sprężyna, należy więc
zachować ostrożność podczas jej zdejmowania. Delikatnie wyjmować elementy
(3) i (4) z cylindra.
3.3.2 Wkręcić do końca uchwyt (5) w celu wypchnięcia tłoczka, a następnie wykręcić go z
siłownika (rys.4).
3.3.3 Włożyć wąski śrubokręt (9) (rys.4) lub pręt o średnicy ołówka w mały otwór
siłownika w celu wypchnięcia uszczelniaczy (6) i (7), tłoczka (8) oraz oleju z
cylindra. Może to wymagać użycia pewnej siły.
3.3.4 Usunąć resztki oleju i oczyścić otwór siłownika za pomocą czystej szmatki.
Oczyścić także wszystkie elementy wyjęte z cylindra.
3.3.5 Włożyć tłoczek (8) do cylindra i delikatnie wepchnąć go do wąskiego otworu (rys.
5). Upewnić się, czy jest ułożony wklęsłą stroną do uchwytu (5).
3.3.6 Ostrożnie włożyć (nowy) mały uszczelniacz (7) do wąskiego otworu cylindra (rys.
5). Upewnić się, ze jest on ułożony wklęsłą do głównego cylindra (przeciwnie niż
tłoczek (8)). Delikatnie dopchnąć oba elementy (7) i (8) do końca wąskiego otworu.
3.3.7 Wlać 13 ml świeżego oleju hydraulicznego przez większy otwór siłownika (rys.6)
3.3.8 Większy uszczelniacz (nowy) (6) włożyć wklęsłą stroną do uchwytu (5) (rys.7).
Dopchnąć uszczelniacz do zwężenia w cylindrze za pomocą tłoczka (4) ze sprężyną
(3).
UWAGA: Ponieważ miedziany uszczelniacz jest bardzo szczelny, należy
odpowietrzyć siłownik. W tym celu należy umieścić drut o średnicy 0,8 – 1 mm
we wcięciu na brzegu uszczelniacza. Następnie wpychać go do głównego cylindra
aż ujdzie całe powietrze i wypłynie trochę oleju, a na końcu wyciągnąć drut.
3.3.9 Ponownie założyć nakrętkę (2), lecz nie dokręcać jej nadmiernie.
UWAGA: Poprawne ułożenie tłoczków i uszczelniaczy w siłowników jest bardzo
ważne.
3.3.10 Wkręcić uchwyt (5) w główkę siłownika, aż do małego tłoczka (8), a następnie
przekręcić dwa, trzy razy. Oczyścić gwint siłownika.

Nazwa
1 Korpus siłownika
2 Nakrętka siłownika
3 Sprężyna
4 Tuleja siłownika
5 Wkręcany uchwyt
6 Uszczelniacz duży
7 Uszczelniacz mały
8 Tulejka siłownika

AE310002
AE310002

Specyficzne kody