KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY 1080Nm 1/2' PROFI JONNESWAY

499,00 zł Brutto
JONNESWAY
Indeks: JAI-1524
2.5 kg
Dostępny od ręki

Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1080Nm  Jonnesway JAI-1524

Profesjonalny klucz pneumatyczny marki JONNESWAY znacznie ułatwia i skraca czas pracy. Idealny do prac przemysłowych jak i serwisowych.Bardzo wytrzymała obudowa kompozytowa.Rękojeść powlekana tworzywem eliminującym ,,zimny dotyk" zapewnia maksymalny komfort pracy i pewny chwyt.

Dużą zaletą klucza jest mechanizm "TWIN HAMMER" składający się z dwóch młotków obracających się wokół wrzeciona.Podczas początkowych obrotów wirnika młotki uderzają jednocześnie obustronnie co daje potężną moc zrywu bardzo ważną przy większych autach lub mocno zapieczonych śrubach.Wrzeciono klucza zostało wykonane jest z bardzo trwałego materiału i dzięki temu nie ściera się podczas nieustannej pracy .

- Obudowa kompozytowa nadająca narzędziu małą masę
- Ergonomiczny kształt
- Prawe i lewe obroty
- Twin Hammer
- Rękojeść powlekana tworzywem eliminującym tzw.,,zimny dotyk"

Rozmiar trzpienia: 1/2"
Prędkość bez obciążenia: 9 500 obr./min
Moment obrotowy: 840 Nm
Maksymalny moment obrotowy: 1080 Nm
Mechanizm udarowy: dwumłotkowy
Ciśnienie robocze: 6,2 bar
Przyłącze powietrza: 1/4" GW
Przewód zasilający: 10 mm
Średnie zużycie powietrza: 125 l/min
Wylot powietrza: w rękojeści
Długość: 190 mm
Waga: 2,5 kg
Poziom hałasu: 93,8 dBA

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy. Nie stosować luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem ruchomym powoduje ryzyko zapalenia się lub wciągnięcia materiału.
2. Przed każdym użyciem narzędzi sprawdzać wizualnie ich stan techniczny. UWAGA! W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek, nie wolno podejmować pracy. Dopiero po upewnieniu się, że uszkodzenia zostały usunięte, można przystąpić do pracy.
3. Należy sprawdzić, czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone albo luźne.
4. Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Rozpoczynając pracę należy stopniowo doprowadzić powietrze do narzędzia, a dopiero po stwierdzeniu jego sprawności włączyć pełny dopływ powietrza. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu należy natychmiast zamknąć dopływ powietrza.

W CZASIE PRACY

1. Pracując obok siebie należy ustawić się tak, aby nikt nie był narażony na uraz narzędziem sąsiada.
2. Należy tak umocować końcówki robocze narzędzia w uchwycie, aby nie dopuścić do ich wypadnięcia w czasie pracy.
3. Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane przed zmianą akcesoriów, zmianą nastawienia lub napraw.

NIEDOPUSZCZALNE JEST:

- przekraczanie wartości ciśnienia w celu podwyższenia mocy narzędzia - kierowanie przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób
- przedmuchiwanie odzieży z kurzu i pyłu sprężonym powietrzem - dotykanie części urządzeń będących w ruchu - dopuszczanie do pracy na swoim stanowisku jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego - samodzielne naprawianie urządzeń - naprawianie, regulowanie lub wymiana końcówek narzędzi podczas jego pracy - odcinanie dopływu powietrza przez załamywanie węży - montowanie szybkozłącza do narzędzi (wibracje od bicia przewodu ciśnieniowego mogą spowodować jego uszkodzenie oraz poważne zagrożenie dla zdrowia) - opieranie łokci o ciało podczas pracy narzędziem pneumatycznym w celu zwiększenia docisku - przebywanie w miejscu pracy osób nieletnich, chorych, będących pod wpływem alkoholu lub innych używek

PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1. Narzędzie powinno być zasilane czystym i suchym (bez wody) powietrzem o ciśnieniu 6,2 bar (90psi).
2. Nie należy doprowadzać powietrza o ciśnieniu większym niż 6,2 bar (90psi), ponieważ spowoduje to szybsze zużycie narzędzia.
3. Narzędzie należy połączyć ze źródłem powietrza zwracając szczególną uwagę na podane na poniższym rysunku średnice przewodów i blok przygotowania powietrza.
4. Należy używać smarownicy powietrznej, dozownik powinien być ustawiony na podawanie 2 kropli oleju na minutę.
5. Jeżeli zastosowanie smarownicy jest niemożliwe, należy dodać 2 krople oleju we wlot powietrza przed rozpoczęciem pracy. VI.

OBSŁUGA - UWAGA!
Narzędzie generuje duży moment obrotowy. Podczas pracy zawsze trzymać narzędzie mocno oburącz i równoważyć siłę zwrotną narzędzia odpowiednią postawą ciała.
1. Założyć na klucz nasadkę w rozmiarze odpowiadającym śrubie.
2. Podłączyć klucz do źródła zasilania.
3. Ustawić kierunek obrotów (odkręcanie/dokręcanie) oraz siłę.
4. Nałożyć nasadkę na śrubę, złapać klucz oburącz i delikatnie wcisnąć spust. Klucz zacznie pracować.
5. Jeśli podczas pracy klucz nagle przestanie się obracać nie należy zwiększać ciśnienia roboczego powyżej 6,2 bar (90 psi). Takie ciśnienie może doprowadzić do uszkodzenia śruby oraz klucza lub poważnych urazów. Użyć innego narzędzia.
6. Po odkręceniu/dokręceniu śruby zwolnić spust i zdjąć z niej nasadkę wraz z kluczem. Klucz zatrzymuje się kilka sekund po puszczeniu spustu.
7. W przypadku dokręcania użyć klucza dynamometrycznego do sprawdzenia momentu obrotowego śruby.
8. Po zakończonej pracy wyłączyć kompresor i odłączyć przewód pneumatyczny od klucza. Przechowywać klucz w bezpiecznym miejscu. VII.

KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE

1. Regularna i prawidłowa konserwacja narzędzia zapewni jego prawidłową i długą pracę.
2. Regularnie dokonywać przeglądów narzędzia. Uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić.
3. Prawidłowo smarować narzędzie. Zawsze dodawać 2 krople oleju we wlot powietrza przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.
4. Do smarowania używać jedynie oleju przeznaczonego do narzędzi pneumatycznych. Inne rodzaje smarów lub olejów mogą doprowadzić do uszkodzenia narzędzia.
5. Narzędzie utrzymywać w czystości, suche i wolne od smaru / oleju.
6. Narzędzie przechowywać w suchym miejscu.
7. Regularnie sprawdzać złącza, mocowania i węże. W razie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu skontaktować się z serwisem.