MASKA MASECZKA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA PRZECIWPYŁKOWA FS-16V FFP1 NR D SMOG.

9,90 zł Brutto
Indeks: PÓŁMASKA FFP1
0.05 kg
Dostępny od ręki

OPIS PRODUKTU
Półmaska filtrująca FS-16V FFP1 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS. FS-16V FFP1 NR D są półmaskami czaszowymi, jednorazowego użytku, przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy stosować ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%. Półmaski są wyrobem antyelektrostatycznym - mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

ZASTOSOWANIE
Najczęściej stosowane w przemyśle rolniczym, spożywczym, kamieniołomach, cementowniach, w budownictwie, przy obróbce drewna miękkiego (iglastego) a w szczególności dla pyłów i dymów takich substancji jak: węglan wapnia, grafit, gips, kreda , cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy – do 4 x NDS.

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska filtrująca FS-16V FFP1 NR D składa się z:

- czaszy wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej
- dwóch taśm nagłowia
- zaworu wydechowego
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

SPOSÓB UŻYCIA
Półmaski należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotności poniżej 70%. Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczona nie mogą być użyte. Półmaski nie należy składać i zaginać.

Cena dotyczy 1szt produktu

Maska nie zapewnia 100% ochrony przeciw wirusom, jedynie w pewnym stopniu ogranicza ryzyko zakażenia.
Wyższa niż zwykle cena produktu wynika z braku jego dostępności na rynku.