Moje konto Moje konto

Rodo w skrócie

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest właściciel sklepu : M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, z siedzibą przy ul. Nadbrzeżna 20 w: 48-130 Kietrz, tel. 774855828, mail: sklep@m-hurt.pl - zwanym dalej M-HURT.

2. Wszelkie udostępnione nam dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji zamowienia.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie umowy zakupu.

4. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych nikomu poza firmą kurierskią lub Pocztą Polską wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego towaru.

5. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo - rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

8.
Więcej szczegółów dot. przetwarzania, przechowywania itp. danych osobowych Znajdziecie Pańswtwo w naszym regulaminie.