• Towar czasowo niedostępny

Żuraw warsztatowy 1T niskoprofilowy składany, Solidny

1 090,00 zł Brutto
QUATROS
Indeks: QS19322
75 kg
Towar czasowo niedostępny

Zuraw - dźwig warsztatowy o udźwigu 1 tony

Min. wysokość: 25mm
Max. wysokość: 2045mm
Waga: 72kg
Wysokość przednich kół: 100mm

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przed przystąpieniem do operacji podnoszenia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami dot. bezpieczeństwa pracy.
1. Stosować na płaskim i twardym podłożu.
2. Upewnić się, że waga ładunku nie przekracza dopuszczalnego udźwigu żurawia.
3. Dopuszczalny udźwig jest ściśle związany z położeniem ramienia żurawia i wynosi 250kg – 500kg – 750kg – 1000kg
4. Przed wykonaniem operacji podnoszenia lub opuszczania ładunku upewnić się, że wszystkie osoby znajdują się
w bezpiecznej odległości.
5. Zawsze należy zapewnić jak największą stabilność żurawia, nie pracować na śliskiej powierzchni, używać
antypoślizgowego obuwia roboczego.
6. Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że podnośnik jest czysty i nie ma żadnych wycieków oleju.
7. Sprawdzić stan połączeń śrubowych oraz upewnić się, że trzpienie blokujące są odpowiednio zabezpieczone.
8. Przed wykonaniem operacji podnoszenia lub opuszczania ładunku upewnić się, że ładunek jest odpowiednio zamocowany
i zabezpieczony przed przemieszczeniem.
9. Nie umieszczać żadnej części ciała bezpośrednio pod podnoszonym ładunkiem.
10. Prędkość opuszczania może różnić się w zależności od wagi ładunku.
11. Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu.
12. Zabezpieczyć ładunek przed kołysaniem i obracaniem.
13. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
14. Żuraw nie jest przeznaczony do transportu ładunku, jednakże, jeżeli istnieje konieczność przemieszczenia ładunku należy
obniżyć ramię do najniższego możliwego poziomu.
15. Należy utrzymywać podnośnik w czystości i chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
16. Przynajmniej raz w miesiącu należy kontrolować stan oleju. Należy stosować tylko i wyłącznie olej przeznaczony do
urządzeń hydraulicznych o lepkości kinematycznej 14cSt lub 22cSt - 40°C (klasa lepkości ISO VG15 lub VG22).

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1. Na ile to możliwe umieścić ramię żurawia w pozycji, która zapewnia największy udźwig. W razie potrzeby wydłużyć ramię
żurawia przesuwając ramię w pozycję P2, P3 lub P4. UWAGA: Podczas zmiany położenia ramię i wspornik powinny
znajdować się w pozycji poziomej, tak aby zapobiec przypadkowemu ześlizgnięciu się ramienia. Zabezpieczyć trzpień
zawleczką. Zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalny udźwig dla każdego położenia ramienia.
2. Podnoszenie ramienia żurawia odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego. Aby unieść ramię należy pompować
dźwignią.
3. Upewnić się, że ładunek nie przekracza dopuszczalnego udźwigu żurawia dla danego położenia ramienia.
4. Zamocować ładunek na haku, używając odpowiednich zawiesi lub belki. Silnik należy podnosić używając tylko i wyłącznie
punktów zaczepienia zalecanych przez producenta.
5. Nie podnosić ładunków pod kątem.
6. Opuszczanie ładunku odbywa się za pomocą zaworu umieszczonego w korpusie pompy. Należy bardzo powoli
i z wyczuciem obrócić zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy unikać gwałtownych ruchów
zaworem, tak aby zabezpieczyć ładunek przed gwałtownym opadnięciem.
7. Po zakończeniu operacji zabezpieczyć ładunek, zdemontować osprzęt. Ramię żurawia obniżyć do najniższej możliwej
pozycji.
ODPOWIETRZANIE UKŁADU:
Przed przystąpieniem do pracy układ hydrauliczny powinien zostać odpowietrzony, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
1. Zdemontować gumowy korek odpowietrznika znajdujący się na zbiorniku z olejem.
2. Lekko odkręcić zawór pompy o ok. pół obrotu. UWAGA: zawór posiada sprężynę, dlatego należy ciągle przytrzymywać
zawór w otwartej pozycji.
3. Pompować dźwignią ok 7 – 8razy, wykonując pełne ruchy.
4. Zwolnić pokrętło zaworu – zawór samoczynnie zostanie zamknięty. Pompować dźwignią, aż ramię żurawia uniesie się na
ok. 50cm.
5. Sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować się tuż pod linią korka. W razie potrzeby uzupełnić stan oleju.
Należy stosować tylko i wyłącznie olej przeznaczony do urządzeń hydraulicznych o lepkości kinematycznej 14cSt lub 22cSt
- 40°C (klasa lepkości ISO VG15 lub VG22)
6. Zamontować gumowy korek odpowietrznika
UWAGA: Pokrętło zaworu pompy automatycznie ustawia się w pozycji zamkniętej. Nie należy dokręcać pokrętła – może to
spowodować uszkodzenie zaworu.